Tom_Tasaky

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

About Tom_Tasaky

  • Rank
    New User
  1. Hello I have big problem. I can't remove old broken Sync. This package block any upgrade in my Ubuntu 19.04. When I try install new from upper link I have error with any steps. This is info from console: dpkg: błąd przetwarzania pakietu resilio-sync (--remove): pakiet jest w złym stanie - powinien zostać przeinstalowany przed usunięciem Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: resilio-sync E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Nie udało się zainstalować pakietu. Próba powrócenia do poprzedniego stanu: dpkg: błąd przetwarzania pakietu resilio-sync (--configure): Pakiet jest w złym stanie - powinien zostać zainstalowany ponownie przed próbą jego skonfigurowania. Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: resilio-sync When I try install new correct package system needs first reinstall old resilio-sync but it's still can't remove or reinstall it.